top of page

Säkrare Korsningar med I2V

En förstudie, delvis finansierad av Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet), syftar till att utvärdera genomförbarheten av att definiera en icke-proprietär, kommunikationsagnostisk RSU-plattformsarkitektur. MittLogik Solutions, Sigma Technology Embedded Network och RISE (Research Institutes of Sweden) samarbetar i detta projekt.

Crosswalk

‘Säkrare korsningar med I2V’ är ett framåtsyftande initiativ som strävar efter att förbättra trafiksäkerheten genom att förbättra kommunikationen mellan väginfrastruktur och fordon. Detta projekt, som stöds av Vinnova, kommer att pågå från augusti 2024 till februari 2025.

 

Initiativet bygger på konceptet med intelligenta korsningar som kan förhindra olyckor genom att förse fordon med realtidsdata om signalfaser, döda vinklar och potentiella faror. Denna idé lovar inte bara att göra korsningar säkrare för förare utan även för fotgängare och cyklister, vilket bidrar till det övergripande målet med trafiksäker automatisering och Nollvisionsinitiativet för att förhindra dödsfall och allvarliga skador i trafiken.

Även om det finns förvarningssystem och varningar för fotgängare, har deras införande varit långsamt på grund av många svårigheter, inklusive kostnaderna. Projektet syftar till att skapa en öppen arkitektur och standardisering för en smart övergång, nämligen en vägkantsenhet (RSU).

 

Utvecklingen av öppna standarder förenklar systemets komplexitet, ökar kostnadseffektiviteten, förbättrar leverantörsneutraliteten och säkerställer interoperabilitet. Detta kan så småningom förbättra implementering och underhåll, vilket leder till snabbare driftsättning och slutligen hjälpa till att minska antalet dödsfall i trafiken.

För mer information kontakta,

Sudha Padmanabhan

rnd@mittlogik.se

bottom of page